Poster Programı

Poster sunumları Kongre Merkezi Fuaye alanı Dijital Kioslarda yayınlanacaktır

Bildiri NoBildiri BaşlığıSunan Yazar
PS-01Low Anterior Rezeksiyonlu Olguda Anastomoz Kaçağının 3 Aşamalı Olarak KapatılmasıAlpaslan Tanoğlu
PS-02Serebral Palsiye Sekonder Kronik Psödoobstruksiyonla Seyreden VakaÖmer Öztürk
PS-03Demir Eksikliği Anemisi Ve Kronik İshal İle Başvuran Selektif Iga Eksikliği VakasıHüseyin Aykut
PS-04Ülseratif Kolitte Hastalığın Şiddetini Öngörmede Monosit Hdl (Mhr) OranıAdnan Taş
PS-05Tenofovir Disoproksil Fumarat İle Tedavi Edilen Kronik Hepatit B Hastasında Tenofovir Alafenamid Fumarat’A Geçişin Etkisi; Optimal SonlanımAyşe Selcen Pala
PS-06Granülomatöz Endometrit Sonrası Tespit Edilen Karaciğer Sarkoidozu: Olgu SunumuElif Yorulmaz
PS-07Kolestatik Enzim Yüksekliği: Karaciğer Biyopsisiyle Tanı Alan Sarkoidoz VakasıMehmet Ali Kösekli
PS-08Karaciğer Lezyonları Ve Assit İle Prezente Olan Herediter Hemorajik Telenjektazi VakasıMurat Kahramaner
PS-09Otoimmün Hepatitte Igg4 Birikimi: Igg4-İlişkili Hastalığın Karaciğer Tutulumu Mu, Yoksa Otoimmün Hepatitin Bir Alt Tipi Mi?Tolga Düzenli
PS-10Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerine Geçici Foley Kateter KullanımıGüldan Kahveci
PS-11GöMüLü Tampon Sendromu. Erken GelişEn Komplikasyon Mu?Güldan Kahveci
PS-12Assit İle Prezente Olan Eozinofilik Gastroenterit VakasıElçin Tonbul
PS-13Çölyak Krizi İle Gelen Çölyak Sprue HastasıGörkem Kaya
PS-14Asemptomatik Ağır Hipokalseminin Nadir Bir Nedeni: Asemptomatik Çölyak HastalığıYavuz Çağır
PS-15Vücut Kendi Çözümünü Bulmuş: Kolesistoduodenal FistülAlpaslan Tanoğlu