Sevgili Meslektaşlarım,

Güzel bir sonbahar ayında başkent Ankara’da, bağ bozumu mevsiminde, geleneksel Sağlık Bilimler Üniversitesi 5. Gastroenteroloji Günleri’ni, Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde yapmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Günümüzde tıp biliminde gelişmelerin çok hızlandığı, online sistemdeki ulaşabilirliklerin artmasına rağmen bu gelişmelere yetişmekte zaman zaman güçlük çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Sağlık Bilimler Üniversitesi olarak hem geleceğin hekimlerinin eğitimi, hem de halka hizmet anlamında yeniliklerin takibini aktif bilimsel faaliyetler düzenleyerek yakından takip etmeye çalışıyoruz.

Bu yılki kongremizi başkentimiz Ankara’da düzenlemek benim ve ekibim adına ayrı bir önem arz ediyor. Ankara’nın tarihine bakacak olursak, Ankara Frigya dili ve Yunancada Aγκυρα gemi çapası demek olup, bazı efsanelere göre, Frig Kralı Midas’ın bir gemi çapası bulduğu yerdir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen bazı paralarda gemi çapası figürü bulunmaktadır. Ankara ve çevresinde Anadolu medeniyetlerine ait pek çok eser başta Anadolu Medeniyetleri Müzesinde olmak üzere görülmeye değerdir.

Gastroenteroloji bilim dalı hem girişimsel işlemler, hem de diğer alanlarda ki gelişmelerle her geçen gün geniş ilgi alanlarının oluşturduğu yelpazede ilerlemeye devam etmektedir. Biz gastroenterologlar çok iyi biliyoruz ki, tüm bu gelişmelerde multidisipliner yaklaşımların önemli olduğu, bilimsel verilerin yanında, konunun deneyimli uzmanlarıyla olan tartışmaların hastaya yaklaşımları daha doğru yönettiğinin farkındayız.

Bu yılki bilimsel şölende, gastroenterolojinin tüm alanlarında, konusunda uzman arkadaşların ve siz katılımcıların desteğiyle, multidispiliner yaklaşımlarla tartışmayı planladık. Toplantımızın ilk gününü girişimsel işlemlerle ilgili canlı bağlantılar ve pratikte sıkça karşılaştığımız sorunların teorik anlatımlarına ayırdık. İkinci günümüzde ise güncel veriler ışığında, gastroenterolojinin tüm alanlarına olabildiğince göz atmayı planladık. Toplantıların en önemli kısmı siz katılımcıların desteği olduğunun farkındayız. Toplantımıza, pandemi koşulları elverirse başkent Ankara’nın geçmişten bugüne kadar ki değerlerini görmeye sizleri davet ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Meral Akdoğan Kayhan
Kongre Başkanı
SBÜ, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Şehir Hastanesi