Bildiri Gönderimi

Abstract Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler özet metin şeklinde kabul edilecektir ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM sistemine tıklayarak gerekli adımları izleyerek bildirinizi bilim kuruluna gönderebilirsiniz.
 2. Bildiriler maksimum 500 kelime içermelidir.
 3. Poster ve sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinin olumlu olması halinde kabul edilecektir.
 4. Bildiri özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 5. Sözlü sunumlar Bilim Kurulları tarafından sınırlı sayıda seçilecektir.
 6. Bildiri gönderimi için son tarih: 20 Temmuz 2024

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 2. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiride sunan yazarın mutlaka kongreye kaydı olması gerekmektedir.
 4. Özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 5. Kongre merkezinde asılmayan poster bildirileri kongre programından ve bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.

Sözel Sunu Hazırlama Kuralları

 1. Kabul edilen sözel bildiriler organizasyon komitesi tarafından belirlenen slayt şablonlarına hazırlanmalıdır.
 2. Sunularda okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 3. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri yer almalıdır.
 4. Sunular organizasyon komitesi tarafından belirlenecek salonlarda yapılacaktır.
 5. Bildiride sunan yazarın mutlaka kongreye kaydı olması gerekmektedir.
 6. Özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 7. Kongre merkezinde sunulmayan bildiriler kongre programından ve bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.