Kurullar

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Canan ALKIM

KONGRE SEKRETERİ

Prof. Dr. Hüseyin ALKIM

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Gupse ADALI
Prof. Dr. Ümit AKYÜZ
Prof. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN
Prof. Dr. Fatih GÜZELBULUT
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
Prof. Dr. Banu KARA
Prof. Dr. Meral Akdoğan KAYHAN
Prof. Dr. Şule POTUROĞLU
Prof. Dr. Kamil ÖZDİL
Prof. Dr. Yasemin Özderin ÖZİN
Prof. Dr. Aliye SOYLU
Uzm. Dr. İlker ŞEN
Uzm. Dr. Emrullah Düzgün ERDEM
Uzm. Dr. Halil Onur ÖZARI

KONGRE BİLİMSEL KURULU

Filiz AKYÜZ, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Emrah ALPER, Koç Üniversitesi Hastanesi
Yüksel ALTUNTAŞ, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fatih ARSLAN, Koç Üniversitesi Hastanesi
Hayriye Esra ATAOĞLU, SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Birol BOSTANCI, SBÜ Ankara Şehir Hastanesi
Sedat BOYACIOĞLU, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara
Mehmet CİNDORUK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadir DEMİR, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Osman ERSOY, SBÜ Ankara Şehir Hastanesi
Yusuf Ziya ERZİN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İbrahim HATEMİ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sabite KAÇAR, SBÜ Ankara Şehir Hastanesi
Sabahattin KAYMAKOĞLU, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Abdülbaki KUMBASAR, SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erkan PARLAK, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dilek OĞUZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bülent ÖDEMİŞ, SBÜ Ankara Şehir Hastanesi
Birol ÖZER, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi
Müjde SOYTÜRK, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fatih TEKİN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İlyas TUNCER, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta
Yusuf YAZGAN, SBÜ İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Murat SARUÇ, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi