Toplantı Düzenleyen Kurum

Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Ankara Şehir Hastanesi

Toplantı Merkezi

Marriott HOTEL ANKARA

Toplantı Tarihi

24-25 Eylül 2021

Toplantı Dili

Toplantı dili Türkçe`dir.

Katılım Belgeleri

Toplantı katılım belgeleri toplantının son gününde dağıtılacaktır.

Yaka Kartı

Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Davet Mektubu / İzin Yazısı

Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları Toplantı Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.