Toplantı Düzenleyen Kurum

Sağlık Bilimleri Üniversitesi /Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Toplantı Merkezi

Elite World Sapanca Hotel

Toplantı Tarihi

30 Eylül – 2 Ekim 2022

Toplantı Dili

Toplantı dili Türkçe`dir.

Katılım Belgeleri

Toplantı katılım belgeleri toplantının son gününde dağıtılacaktır.

Yaka Kartı

Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Davet Mektubu / İzin Yazısı

Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları Toplantı Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.