• Özofagus, mide ve duodenum hastalıkları
  • İnflamatuar bağırsak hastalıkları (İBH)
  • İBH dışı bağırsağın diğer hastalıkları
  • Endoskopik yöntemlerin doğru klinik kullanımı
  • Gastroenterohepatolojide acil vakalar
  • Gastrointestinal hastalıklarda cerrahi yaklaşım
  • Gastroenterolojide görüntüleme yöntemlerinin yeri
  • Karaciğer hastalıkları ve transplantasyon
  • Obesite ve Nutrisyon
  • Pankreas ve Biliyer sistem hastalıkları