22 Eylül 2023-Cuma
SALON B

Canlı yayın; İleri Endoskopik Uygulamalar

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi Ünitesi (Canlı yayın Kongre oteli toplantı salonunda ve Web’de yayınlanacaktır)

08:30 – 09:00 CANLI YAYIN AÇILIŞ
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Kamil Özdil
09:00 – 13.00 Sabah Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dilek Oğuz, Prof. Dr. Erkan Parlak, Prof. Dr. Fatih Tekin
09:00 EUS: Pankreas / Prof. Dr. Emrah Alper
09:40 ERCP: Pankreas / Zor kanülasyon / Prof. Dr. Bülent Ödemiş
10:30 Z-POEM / Prof. Dr. Fatih Aslan
11:00 Kolanjiyoskopi / Prof. Dr. Sadettin Hülagü
11:30 POEM / Prof. Dr. Kamil Özdil
13:00 – 14:00 ÖĞLE ARASI
14:00 – 17:30 Öğleden Sonra Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümit Akyüz, Prof. Dr. Mehmet İbiş, Prof. Dr. Yücel Üstündağ
14:00 Kolon ESD / Doç. Dr. Süleyman Günay
14:40 ERCP / Prof. Dr. İrfan Koruk
15:50 STER / Prof. Dr. Fatih Aslan
SALON A
14:20 – 15:30 Hepatoloji oturumu:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu, Prof. Dr. Orhan Özgür 
14:20 – 14:40 Kronik Viral Hepatite zor hastalar ve yönetimi / Prof. Dr. Dinç Dinçer
14:40 – 15:00 NASH & Microbiota; dost mu, düşman mı? / Prof. Dr. Tarkan Karakan
15:00 – 15:20 Karaciğer biyopsisi, kime, ne zaman, neden? / Prof. Dr. Meral Akdoğan Kayhan
15:20 – 15:30 Tartışma
15:30 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 18:00 İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu (Sınırlı katılım)
Moderatör: Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin
  Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
Prof. Dr. Yusuf ERZİN
Prof. Dr. Yasemin ÖZİN
Prof. Dr. Tarkan KARAKAN
Doç. Dr. Sibel BAKIRCI
Doç. Dr. Hasan YILMAZ
18:00-18:08 SS-01 Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Ghrelin ve Leptin Düzeylerine Etkileri / Mehmet Onder Ekmen
18:08-18:16 SS-02 Ülseratif Kolit Hastalarında Platelet Parametrelerinin Hastalık Aktivitesi İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi / İrfan Küçük
18:16-18:24 SS-03 Üst ve alt gastrointestinal sistemde saptanan poliplerin demografik, klinik, biyokimyasal ve histopatolojik bulgularının retrospektif analizi / Nuray Güllü Sari
18:24-18:32 SS-04 İnflamatuvar barsak hastalıkları konusunda yapılan internet aramalarının Google trends üzerinden analizi: infodemiyolojik bir çalışma / Muhammed Kaya
18:32-18:40 SS-05 Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Abdominal Aorta ve Dallarında Ateroskleroz Prevalansı / Nimet Akın
18:40-18:48 SS-06 İnflamatuvar barsak hastalığında oksidatif stres / Berat Ebik
SALON B
18:00-18:08 SS-07 Trigliserit-Glikoz İndeksi ile Akut Pankreatit Prognozu Arasındaki İlişki / Zekiye Nur Harput
18:08-18:16 SS-08 Delta Hepatiti olan Hastalarda Metabolik Sendrom ve Karaciğer Sertliği / Aysun Yakut
18:16-18:24 SS-09 Evaluation of Renal Arterial Resistive Index in Patients with Extrahepatic Cholestasis / İbrahim Halil Düşünceli
18:24-18:32 SS-10 Hepatoselüler Karsinomun Cerrahi Tedavisinde Ankara Bilkent Şehir Hastamesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Tecrübesi / Osman Aydin
18:32-18:40 SS-11 Taş Ekstraksiyonunda Sfinkterotomili HastalardaTek Başına Balon Dilatasyonu ile Sfinkterotomi Yapılmamış Hastalarda Endoskopik Sfinkterotomiyle Birlikte Balon Dilatasyonunun ERKP Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması; Tek Merkez Deneyimi / Ferhat Omurca
SALON C
13:00 – 15:50 ULTRASONOGRAFİ KURSU: (Sınırlı katılım)
Moderatörler: Prof. Dr. Dilek Oğuz, Prof. Dr. Orhan Sezgin, Prof. Dr. Tarkan Karakan
13:00 – 13:20 Ultrasonda temel bilgiler
13:20 – 15:50 Uygulamalı Eğitim (3 istasyon)
23 Eylül 2023 – Cumartesi
SALON A
08:30 – 09:40 Mikrobiota / fonksiyonel barsak:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Uygun, Prof. Dr. Haldun Selçuk
08:30 – 08:50 Geçirgen Barsak / Prof. Dr. Emre Yıldırım
08:50 – 09:10 SİBO, ister inan ister inanma! / Prof. Dr. Filiz Akyüz
09:10 – 09:30 Ne yersen O’sun, fonksiyonel barsak hastalıklarında diyet / Doç. Dr. Göksel Bengi
09:30 – 09:40 Tartışma
09:40 – 10:30 İBH:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Canan Alkım, Prof. Dr. Yasemin Özin
09:40 – 10:00 İBH’da yeni tedaviler / Prof. Dr. Kamil Özdil
10:00 – 10:20 Perianal Crohn hastalığı yönetimi / Prof. Dr. Banu Kara
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 10:50 Kahve Molası
10:50 – 11:40 Konu Başlığı: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde Stelara
Moderatör: Prof. Dr. Şule Poturoğlu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin
Prof. Dr. Şule Poturoğlu
11:40 – 12:50 Yağlanma ve ötesi:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kadir Demir, Prof. Dr. Yüksel Seçkin
11:40 – 12:00 Viseral yağlanmanın radyolojik tanısı / Prof. Dr. Alpaslan Yavuz
12:00 – 12:20 Yağlı Pankreas / Prof. Dr. Orhan Sezgin
12:20 – 12:40 NAFLD / NASH; tedavide yenilikler / Prof. Dr. Enver Üçbilek
12:40 – 12:50 Tartışma
12.50-14.00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Hepatoloji viziti:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, Prof.Dr. Meral Akdoğan Kayhan
14:00 – 14:20 45 yaşında dekompanse sirotik kadın, portal ven trombozu / Doç. Dr. Ferda Harmandar 
14:20 – 14:40 NASH’a bağlı sirotik hastada akut böbrek hasarı / Prof. Dr. Gupse Adalı
14:40 – 15:00 Melanoma tedavisi gören hastada karaciğer enzim yüksekliği / Doç. Dr. Hale Gökcan
15:00 – 15:20 34 yaşında kolestatik hepatit tablosu ile yatan kadın hasta / Prof. Dr. Cumali Efe
15:20 – 15:30 Tartışma
15:30 – 16:20 Uydu Sempozyumu
Konu Başlığı: Rinvoq ile Ülseratif Kolit Tedavisinde Yeni Dönem
Moderatör: Prof. Dr. Orhan Sezgin
Konuşmacı: Prof. Dr. Filiz Akyüz
16:20 – 16:40 Kahve Molası
16:40 – 17:50 Pankreas:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Müjde Soytürk, Prof. Dr. Mehmet Cindoruk
16:40 – 17:00 Akut Pankreatit komplikasyonları ve yönetimi / Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu
17:00 – 17:20 Kronik pankreatit: erken tanı kritik, fakat nasıl? / Prof. Dr. Müjde Soytürk
17:20 – 17:40 Pankreas kanserinde cerrahi, yeni ne var? / Doç. Dr. Mehmet Yiğit Özgün
17:40 – 17:50 Tartışma
17:50 – 19:00 Yeni Ne Var:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şule Poturoğlu, Prof. Dr. Fatih Güzelbulut
17:50 – 18:05 Endoskopi / Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk
18:05 – 18:20 Karaciğer / Doç. Dr. Nevin Akçaer
18:20 – 18:35 Pankreas / Doç. Dr. Arif Mansur Coşar
18:35 – 18:50 İBH / Doç. Dr. Öykü Tayfur Yürekli
18:50 – 19:00 Tartışma
23 Eylül 2023 – Cumartesi
SALON B
08:30 – 09.40 Karaciğer Transplantasyonu:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeki Karasu, Prof. Dr. Yaman Tokat, Prof. Dr. Mehmet Demir
08:30 – 08:50 HCC’de karaciğer transplantasyonu, hangi hasta? / Prof. Dr. Hamdi Karakayalı
08:50 – 09:10 Portal venim tıkalı, cerrah gözüyle / Prof. Dr. Remzi Emiroğlu
09:10 – 09:30 Transplantasyon hastasında post-op gastroenterolog ihtiyacı / Prof. Dr. İlker Turan
09:30 – 09:40 Tartışma
09:40 – 10:30 Premalign lezyonlar:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüseyin Alkım, Prof. Dr. Emin Altıparmak
09:40 – 10:00 Gastrik premalign lezyonlar / Prof. Dr. Selim Aydemir
10:00 – 10:20 Pankreasın premalign lezyonları / Prof. Dr. Zahide Şimşek
10:20 – 10:30 Tartışma
10.30-10.50 Kahve Molası
11:40 – 12:50 Özofagus:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, Prof. Dr. Birol Özer
11:40 – 12:00 PPI refraktör reflüye yaklaşım / Prof. Dr. Altay Çelebi
12:00 – 12:20 Akalazya tedavisi, hangisi en iyi? / Prof. Dr. Fatih Aslan
12:20 – 12:40 Gastroözofageal reflü hastalığında yeni endoskopik tedaviler / Prof. Dr. Erdem Akbal
12:40 – 12:50 Tartışma
12.50-14.00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Endoskopi:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Özdil, Prof. Dr. Cengiz Pata, Prof. Dr. Osman Ersoy
14:00 – 14:20 Endoskopik kisto-gastrostomi, nekrozektomi; nasıl yapıyorum? / Doç. Dr. Süleyman Günay
14:20 – 14:40 Endoskopik stentleme, incelikleri, püf noktaları / Prof. Dr. Fatih Tekin
14:40 – 15:00 Ne zaman EMR, ne zaman ESD? Lezyona göre teknik seçimi / Prof. Dr. Seung Han Kim
15:00 – 15:20 Mide Süperficial lezyonların endoskopik yönetimi / Prof. Dr. Mehmet İbiş
15:20 – 15:30 Tartışma
15.30-16.00 Kahve Molası
16:00 – 17:10 Kolon:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas Tuncer, Prof. Dr. Mustafa Kaplan, Prof. Dr. Yusuf Yazgan
16:00 – 16:20 Divertikül ilişkili kolit / Doç. Dr. Gözde Derviş Hakim
16:20 – 16:40 İskemik kolit / Doç. Dr. Serdar Akça
16:40 – 17:00 Dissinerjik defekasyon / Doç. Dr. Zuhal Çalışkan
17:00 – 17:10 Tartışma
17:10-17:18 SS-12 Kronik Hepatit B hastalarında antiviral tedavinin HBx proteini üzerine etkisi / Firat Korlaelci
17:18-17:26 SS-13 Akut Biliyer Pankreatit Hastalarında Kolesistektomi Zamanlaması ve Kolesistektomiye Kadar Geçen Sürede Pankreatit Atak Sıklığı / Elif Gülırmak
17:26-17:34 SS-15 HCV ilişkili sirozu olan hastalarda DAA tedavisi sonrası klinik sonuçlar tedavi öncesi MELD skoru ve tedavi sonrası MELD skorundaki gerilemeye bağlıdır / Nermin Mutlu Bilgic
17:34-17:42 SS-16 Akut üst GİS kanaması ile başvuran geriatrik hastalarda risk belirlenmesinde Rockall, Glasgow-Blatchford ve AIMS-65 skorlarının etkinliği / Ali Atay
17:42-17:50 SS-17 Tedavisi Zor İleus ve İnatçı Kronik Kabızlıkta Pridostigmin Deneyimi; Vaka Serisi / Taner Akyol
17:50-17:58 SS-19 Antikogülan ve antiagregan ilaçların gastrointestinal sistem kanamalarında etkisi / İlyas Tenlik
 
23 Eylül 2023 – Cumartesi
SALON C
TGD GENÇ GASTROENTEROLOGLAR BULUŞMASI 2023
08:30 – 08:40 AÇILIŞ
08:30 – 09:30 Arada kaldım ne yapmalıyım?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Akyüz, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin
08:30 – 08:50 Vakalarla İBH 1 / Doç. Dr. Sezgin Barutçu
08:50 – 09:10 Vakalarla İBH 2 / Uzm. Dr. Emine Kanatsız
09:10 – 09:30 Vakalarla İBH 3 / Dr. Öğrt üyesi Fatih Eren
09:30 – 10:30 Arada kaldım ne yapmalıyım?  Kılavuzlar farklı söylüyor:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeki Karasu, Prof. Dr. Fulya Günşar
09:30 – 09:50 Vakalarla Hepatoloji 1 / Uzm. Dr. Sencan Acar
09:50 – 10:10 Vakalarla Hepatoloji 2 / Dr. Öğrt Üyesi Yonca Yılmaz Ürün
10:10 – 10:30 Vakalarla Hepatoloji 3 / Uzm. Dr. Sencan Acar
10:30 – 10:50 Kahve Molası
11:40 – 12:50 ERCP yapacağım:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Galip Ersöz, Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu
11:40 – 12:00 Kanülizasyon, Sfinkteratomi püf noktaları / Prof. Dr. Erkan Parlak
12:00 – 12:20 Taş çıkarma, stentleme / Prof. Dr. İrfan Koruk
12:20 – 12:40 ERCP komplikasyonları ve tanısı / Prof. Dr. Bülent Ödemiş
12:40 – 12:50 Tartışma
12.50-14.00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Endoskopi ünitesi ile ilgili sorunlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, Prof. Dr. Aliye Soylu
14:00 – 14:20 Endoskopi ünitesinde sedo-analjezi / Uzm. Dr. Tuba Erürker Öztürk
14:20 – 14:40 Başımın belası; koter ayarları / Uzm. Dr. Aysun Yakut
14:40 – 15:00 Endoskopik işlemlerde kanamanın yönetimi / Uzm. Dr. Ali Bilgen
15:00 – 15:20 Endoskopik işlemlerde perforasyonun yönetimi / Uzm. Dr. İdris Kurt
15:20 – 15:30 Tartışma
15:30 – 16:20 Kahve Molası
16:20 – 17:40 Aklımda deli sorular:
Oturum Başkanları: Dr. Öğrt. Üyesi Nilay Danış, Uzm. Dr. Serhat Özer
16:20 – 16:40 Karaciğer / Prof. Dr. Ramazan İdilman
16:40 – 17:00 İBH / Prof. Dr. Canan Alkım
17:00 – 17:20 Pankreas / Prof. Dr. Emre Yıldırım
17:20 – 17:40 Endoskopi / Prof. Dr. Erkin Öztaş
17:40 – 18:50 İşin mutfağı:
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. İlker Şen, Doç. Dr. Ramazan Dertli
17:40 – 18:00 Yazımı dergiye gönderdim, şimdi süreç nasıl işler / Dr. Öğrt üyesi Zeynep Göksargın
18:00 – 18:20 Hakemlik yapmak bana ne katar? / Doç. Dr. Haluk Tarık Kani
18:20 – 18:40 PhD süreci nasıl işler? Ne kadar gerekli? / Dr. Öğrt üyesi Tolga Düzenli
18:40 – 18:50 Tartışma
24 Eylül 2023 – Pazar
SALON A
09:00 – 10:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serkan Öcal, Doç. Dr. Ferda Harmandar
09:00 – 09:20 Akılcı İlaç Kullanımı / Doç. Dr. Serdar Akça
09:20 – 10:00 Bilimsel Araştırma planlama toplantısı / Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin
10:00 – 10:30 SBÜ Gastroenteroloji Günleri kongre değerlendirmesi ve tartışma / Prof. Dr. Serkan Öcal