24 Eylül 2021 – Cuma

CANLI VAKALAR

Moderatörler: Burhan Şahin, Bülent Ödemiş, Kamil Özdil, Ümit Akyüz, Erkin Öztaş
  Endoskopi 1
ERCP&Kolanjioskop
Endoskopi 2
ENDO-SONO&ESD
Endoskopi 3
ESD&ERCP&POEM
08:30-10:30 ERCP Zor Kanülasyon Tekniği: Videolarla Sunum
Bülent Ödemiş

VAKA-1
Erkan Parlak
VAKA-1 
EUS Eşliğinde Endoskopik Girişim
Hakan Şentürk
VAKA-1
EMR&ESD Endikasyonları
Erdem Akbal
10:30-10:50 Ara
10:50-12:30

Boston-Scientific
Biliyer Darlık? Sitoloji negatif? Cerrahi Riski yüksek? Ne Yapmalıyım?

VAKA-2
Kolanjioskopi
Saadettin Hülagu
VAKA-2
ESD&EMR
Fatih Aslan
Akalazya Tedavisi Yaklaşım
VAKA-2
POEM
Tahsin Dalgıç
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 VAKA-3
Erkan Parlak
VAKA-3
Pankreas Kistik Lezyonlara Yaklaşım
Hakan Şentürk
Mehmet Cindoruk
VAKA-3
Erdem Akbal
Fatih Aslan
  Salon A     
16:00:16:30 Açılış Konuşmaları    
  Prof. Dr. Meral Akdoğan Kayhan, Ankara Şehir Hastanesi Kongre Başkanı    
  Op. Dr. Aziz Ahmet Sürel, Ankara Şehir Hastanesi, Başhekim    
  Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Sağlık Bilimler Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Dekanı    
  Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör    
16:30-18:00 Gastroenterolojide Zor Konular    
  Oturum Başkanları: Emin Altıparmak, Musa Akoğlu, Meral Akdoğan Kayhan    
16:30-16:45  İleo-kolonik Crohn. İnternal Fistül? Perianal Hastalık?, Ne yapmalıyım?
Yeşim Özen Alahdab
   
16:45-17:00  Morbid Obez, Karaciğer Sirozu & HCC&MELD >18, Ne Yapmalıyım?
Murat Akyıldız
   
17:00-17:15  Tekrarlayan Pankreatit Atağı& Safra Kesesi Normal, Ne Yapmalıyım?
Orhan Sezgin
   
17:15-17:30  GÖRH& Cerrahi Tedavi Yapılmış. Yutma Güçlüğü, Şişkinlik Devam Ediyor, Ne Yapmalıyım?
Sedef Kuran
   
17:30-18:00  Tartışma    
18:00-18:45  Uydu Sempozyumu 

Göründüğünden Fazlası

Konuşmacı: Burçak Kayhan
   
       
25 Eylül 2021 – Cumartesi
SAAT SALON-A SAAT SALON-B SAAT SALON D
09:00-10:15 İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Tanı Karmaşası 09:00-10:15 Karaciğer Hastalıkları    
  Oturum Başkanları: Ertuğrul Kayaçetin, Zeki Mesut Yalın Kılıç, Hüseyin Alkım   Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Ersan Özaslan, Fatma Ebru Akın    
09:00-09:15 Kolonoskopide Her Terminal İleumda Ülser Crohn Hastalığı mıdır?
İsmail Hakkı Kalkan
09:00-09:15 Kronik Hepatit B Tedavisinde Son Durum
Ulus Akarca
   
09:15-09:30 Endoskopide Kolit Bulguları Var. Ülseratif Kolit mi?
Öykü Tayfur Yürekli
09:15-09:30 Kronik Hepatit C’ye Elvada mı?
Yılmaz Çakaloğlu
   
09:30-09:45 Ayırıcı Tanıda Patologun Rolü?
Nesrin Turhan
09:30-09:45 Kronik Hepatit D Tedavisinde Yeni Seçenekler Var mı?
Cihan Yurdaydın
   
09:45-10:00 Ayırıcı Tanıda Radyologun Rolü?
Sarper Ökten
09:45-10:00 Akut Şiddetli Hepatit; Toksik? Otoimmün?
Fulya Günşar
   
10:00-10:15 Tartışma 10:00-10:15 Tartışma    
10:15-10:40 Kahve Arası İYİ SORULAR UZMANINDAN İYİ YANITLAR
Gupse ADALI
Yusuf YILMAZ
SAAT SALON-A SAAT SALON-B SAAT SALON D
10:40-12:00 Benign Gastrointestinal Hastalıklara Yaklaşım; Uzmanından Onaylamalar, İtirazlar-İnteraktif Toplantı  10:40-12:00 NAFLD     
  Oturum Başkanları: İrfan Soykan, Serhat Bor   Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Halil İbrahim Bahçeçioğlu, Murat Aladağ    
10:40-10:55 Yutmada Zorlanıyorum; Ne Yapmalıyım?
Burçak Kayhan
10:40-10:55 Şişmanım, Kesin NAFLD’mıyım? Normal Kiloluyum, NAFLD Bende Olmaz!
Murat Kıyıcı
   
10:55-11:10 Yemek Yiyorum. Midem Taş Gibi? Hazmedemiyorum
Altay Çelebi
10:55-11:10 Her NAFLD Progressif Karaciğer Hastalığına İlerler mi?
Yasemin Balaban
   
11:10-11:25 İshalim? İBS-diare? Nasıl Tanı Koyarım?
Güray Can
11:10-11:25 NAFLD Hastasında Sistemik Hastalıkların Yönetimi
Cemal Nuri Erçin
   
11:25-11:40 Dışkılamada Zorlanıyorum; IBS-Kabızlık? Fonksiyonel Çıkış Obstrüksiyonu ya da Başka Bir Şey mi?
Özdal Ersoy
11:25-11:40 NAFLD’de Tedavi Alternatiflerim Nelerdir?
Yusuf Yılmaz
   
11:40-12:00 Tartışma 11:40-12:00 Tartışma    
12:00-12:30 Konferans 12:00-12:30 Konferans    
  Oturum Başkanları: Canan Alkım, Gürkan Çelebi   Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, Mehmet Aslan    
  İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Yeni Tedaviler
Ahmet Tezel
  Buğday Glutenden Büyük
Kadir Demir
   
12:30-13:30 Öğle Yemeği
  SALON A
13:30-14:15 Uydu Sempozyumu
Farklı Bakın Fazlasını Görün
Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi

Moderatör: Zahide Şimşek
Konuşmacı: Tarkan Karakan

SAAT SALON-A SAAT SALON-B SAAT SALON D
14:15-15:35 Dekompanze Karaciğer Siroz Hastasına Yaklaşım  14:15-15:35 Sözlü Sunumlar  14:15-15:55 Sözlü Sunumlar 
  Oturum Başkanları: Zeki Karasu, Mehmet Koruk, Gökhan Kabaçam    Oturum Başkanları: Ülkü Sarıtaş, Zahide Şimşek, Roni Atalay   Oturum Başkanları: Hale Gökcan, Naciye Şemnur Büyükaşık
14:15-14:30 Kreatinin Yükseliyor, Na Düşüyor- KBH mıyım? HRS ?
Osman Cavit Özdoğan
14:15-14:25 SS-01 – Covid-19 hastalarında akciğer tutulumu ile epikardial yağ doku kalınlığı ve hepatosteatoz arasındaki ilişki / Fatma Esra Bahadır Ülger 14:15-14:25 SS-10 – Ülkemizde helikobakter pilorı varlığı ile trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi arasında ilişki var mıdır? / Mehmet Emin Pişkinpaşa
14:30-14:45 Nefes Darlığım Var, Yürüyemiyorum HPS? PPH?
Çiğdem Arıkan
14:25-14:35 SS-02 – Diffüz Özofagial Spazmı Olan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri / Ömer Öztürk 14:25-14:35 SS-11 – Endoskopik biyopsilerin sürpriz konuğu: Amiloidoz / Yasemin Gökden
14:45-15:00 Sık Kaza Yapıyorum, Sinirliyim Subklinik HE?
Mehmet Demir
14:35-14:45 SS-03 – Nadir hastalıklarda sosyal medyanın etkisi: Rehberler ne öneriyor, Doktorlar ne söylüyor, Hastalar ne istiyor? / Abdullah Özgür Yeniova 14:35-14:45 SS-12 – Çölyak Hastalığının Tanı ve Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Albümin/Bilirubin Oranı ile De Ritis Oranın Yeri / Güray Can
15:00-15:15 Dekompanze Karaciğer Hastalarında TIPS’in Yeri
Fatih Boyvat
14:45-14:55 SS-04 – Helikobakter Pilori Virulans Genleri ile Primer Antibiyotik Direnç Profilleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi / Mustafa Akar 14:45-14:55 SS-13 – Foley kateterin Standart Perkütan Endoskopik Gastrostomi yerine kullanımı / Kader Irak
15:15-15:35 Tartışma 14:55-15:05 SS-05 – Karaciğer Naklinde Kan Transfüzyonu Yönetimi: Cell Saver Kullanımının Sonuçları / Selim Keçeoğlu 14:55-15:05 SS-14 – Ultraslim Endoskopi Kullanımı:Tek Merkez Deneyimi / Mehmet Önder Ekmen
    15:05-15:15 SS-06 – Alkol Dışı Steatohepatiti Olan Hastalarda Artmış Uyku Bozukluk Riski / Derya Arı 15:05-15:15 SS-15 – Özofagus varis kanamalarının endoskopik tedavi zamanlamasının 6 aylık yeniden kanamaya etkisi / Muhammed Bahaddin Durak
    15:15-15:25 SS-07 – Non-alkolik steatohepatit olgularında real-time strain elastografinin etkinliği / Emrah Karatay 15:15-15:25 SS-16 – Kronik Hepatit C Hastalarında Direkt Antiviral Ajan Tedavisinin APRI ve FIB-4 Skorlarına Etkisi / Özgür Bahadır
    15:25-15:35 SS-08 – Üst Gastrointestinal Sistem Subepitelyal Lezyonlarında EUS İİAB Uygulanan Hastaların Analizi / Çağatay Ak 15:25-15:35 SS-17 – Pankreas Duktal Adenokarsinomu’nda Tanıda Tutulan Bölge, Kitle Boyutları ve Serum CA 19-9 Düzeylerinin ilişkisi / İbrahim Hakkı Koker
    15:35-15:45 SS-09 – Akut Variseal Kanamalarda Mortalite ve Rebleeding Değerlendirmede AIMS-65 Skorunun Etkililiği / Çağdaş Erdoğan 15:35-15:45 SS-18 – Post-ERCP kolanjit riski ile ilişkili laboratuvar parametreleri / Burcu Koçyiğit
           
15:35-16:00 Kahve Arası 15:35-16:00 Kahve Arası    
  SALON A
16:00-16:45 Uydu Sempozyumu
Kronik Hepatit B Tedavisinde Bütüncül Yaklaşımlar: Birlikte Konuşalım
Konuşmacılar:Fatih Güzelbulut, Ayhan Hilmi Çekin
SAAT SALON-A SAAT SALON-B SAAT SALON D
16:45-18:00 Gastrointestinal Hastalıklar; Oradan, Buradan 16:45-18:00 Gastrointestinal Sistem Endoskopi; Lezyon Tanımlama Patolojilerine Yaklaşım    
  Oturum Başkanları: Sedat Boyacıoğlu, Hilmi Ataseven, Sabite Kacar    Oturum Başkanları: Tankut Köseoğlu, Murat Kekilli, Aliye Soylu    
16:45-17:00 Karaciğer sirozu & Sarkopeni & Malnütrisyon; Yeni Tedavi Seçenekleri Var mı?
Alper Yurci
16:45-17:00 Gastroenterolog Gözüyle Endoskopik İşlem Tanımlama Standardizasyonu Var mı?
Serkan Öcal
   
17:00-17:15 Mide Subepitelyal Lezyonlarına Yaklaşım
Deniz Duman 
17:00-17:15 Barrett Özofagus Tanı & Yaklaşım
Çağdaş Kalkan
   
17:15-17:30 Ano-rektal Hastalıklara Gastroenterolog Gözüyle Yaklaşım
Yasemin Özin
17:15-17:30 Mide Prekanseröz Lezyonlara Yaklaşım
Elif Yorulmaz
   
17:30-17:45 Hiler Kolanjiokarsinomda Cerrahi Öncesi Drenaj Yapalım mı?  Hepsine mi? Seçici mi? Yapacaksak Hangi Loba Yapalım?
Erdal Birol Bostancı 
17:30-17:45 Kolon Prekanseröz Lezyonlara Yaklaşım
Şule Poturoğlu
   
17:45-18:00 Tartışma 17:45-18:00 Tartışma