HEMŞİRELİK OTURUMU PROGRAM

HEMŞİRELİK OTURUMU – SALON D

09.30-09.40 6.SBÜ Gastroenteroloji Günleri Açılış Konuşması
Çiseli Altuntaş
1.Oturum
Oturum Başkanlar:
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zerrin Dandin, Mustafa Gelir
09.40-10.00 Endoskopi Ünitesi Dizaynı 
Hemşire: Demet Kubat
10.00-10.20 Endoskopi Ünitesinde Dezenfeksiyon
Hemşire: Zeliha Aras Balcı
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Uydu Sempozyumu
Kolanjioskopi İşlemlerinde Hemşirelik

Deniz Akıncı
Çiseli Altuntaş
10.50-11.00 Kahve Molası
2.Oturum
Oturum Başkanları: Okan Katrancı, Selma Dağcı
11.00-11.20 Endoskopide Kullanılan Sarf Malzemeler
Hemşire: Nurcan Yıldırım
11.20-11.40  Tıbbi Sarf Malzemelerin Satın Alma ve Temin Süreci
Hemşire: Seda Karacür
11.40-11.50 Tartışma
11.50-12:00 Kahve Molası
3.Oturum
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Roni Atalay, Hediye Taşpınar
12.00-12.20 GİS Kanamalar ve Müdahele Yöntemleri
Hemşire: Mehtap Çelik
12.20-13.00 Kapsül Endoskopi
Hemşire: Neslihan Ekinci
13:00-14:00 Yemek Molası
1. İleri Endoskopi Oturumu
Oturum Başkanları:
 Doç. Dr. Süleyman Günay, Çiğdem Karacaköylü
14.00-14.20 POEM İşlemlerinde Hemşirelik
Hemşire: Güldehan İlan
14.20-14.40 ESD İşlemlerinde Hemşirelik 
Hemşire: Özgül Şahin
14.40-14.50  Tartışma
2.İleri Endoskopi Oturumu
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yasemin Gökden, Hemşire: Rahşan Kaplan
14.50-15.10 ERCP İşlemlerinde Hemşirelik
Selim Döner
15.10-15.30 EUS İşlemlerinde Hemşirelik
Canan Türkan
15.30-15:40 Tartışma
15.40-15.50 Kahve Molası
3.İleri Endoskopi Oturumu
Oturum Başkanları:
Tülay Karaaslan, Oğuzhan Öztürk
15:50-16:10 GİS Darlıklar ve Müdahele Yöntemleri 
Hemşire: Sibel Çolak
16:10-16:30 Endoskopik Mide Küçültmede Hemşirelik
Hemşire: Behicenur Dönergöz
4.Oturum
Oturum Başkanları: 
Zarif Könez, Güldan Kahveci
16:30-16:50 PEG Uygulaması ve Stoma Bakımında Hemşirelik 
Hemşire: Aslıgül Şen
16:50-17:10 J PEG Uygulamasında Hemşirelik
Hemşire: Sultan Çınar
17:10-17:20 Tartışma
Manometre Oturumu 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Zuhal Çalışkan, Çiseli Altuntaş
17.20-17.40 Özefagus Manometre
Zarif Könez
17.40-18-00 Anal Manometre
Esin Turasan
18.00-18.10 Tartışma
18:10 Kapanış