30 Eylül 2022-Cuma

Canlı yayın; İleri Endoskopik Uygulamalar

(Canlı yayın Kongre oteli toplantı salonunda yayınlanacaktır)
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi Ünitesi
08.30-13.00 Sabah Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emrah Alper, Prof. Dr. Fatih Tekin
  Endosonografi
Prof. Dr. Dilek Oğuz

ERCP
Prof. Dr. Erkan Parlak

ESD (Kolon)

Prof. Dr. Fatih Aslan

ESD (Üst Gastrointestinal Sistem)

Prof. Dr. Mehmet İbiş
13:00-14:00 Öğle Arası
13.00-17.00 Öğleden Sonra Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Ümit Akyüz
  Endoskopik Sleeve Gastroplasti
Prof. Dr. Yaşar Çolak

Kolanjioskopi
Prof. Dr. Kâmil Özdil / Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk

POEM
Doç. Dr. Süleyman Günay
 
1 Ekim 2022 – Cumartesi
SALON – 1

08.30-08.40
6.SBÜ Gastroenteroloji Günleri açılış konuşması
Prof. Dr. Kâmil ÖZDİL
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
IBH Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şule POTUROĞLU, Prof. Dr. Özlen ATUĞ
08.40-09.00 Biyolojik tedavi altındaki hastalarda yanıtın değerlendirilmesi ve takibi (ne zaman/ nasıl?)
Prof. Dr. Mehmet ARHAN  
09.00-09.20 Anti- TNF yanıtsız ve cevap kaybı olan IBH’lı hastalarda yeni tedavi seçenekleri
Prof. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN
09.20-09.40 Malignite tanılı IBH hastasında tedavi yönetimi ve Tedavi ile ilişkili malignite riski
Prof. Dr. İlhami YÜKSEL
09.40-09.55 Tartışma
09.55-10.10 Kahve Molası
IBH’da Cerrahi ve Sonrası
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yusuf YAZGAN, Prof. Dr. Canan ALKIM
10.10-10.30 İnflamatuar Barsak Hastalığında Postoperatif Cerrahi komplikasyonlar ve yönetimi (Cerrah Gözü ile)
Prof. Dr. Birol BOSTANCI
10.30-10.50  İnflamatuar Barsak Hastalığının Postoperatif Yönetimi (Gastroenterolog Gözü ile)
Doç. Dr. Resul KAHRAMAN
10.50-11.00 Tartışma
11.00-11.30 Uydu Sempozyumu
Hepatit C’de Gücün Zaferi
Moderatör: Dr. Ahmet Tarık EMİNLER
Konuşmacı: Dr. Gupse ADALI
11.30-11:40 Kahve molası
Karaciğerin Kolestatik, Otoimmun Hastalıkları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas TUNCER, Prof. Dr. Emin ALTIPARMAK
11.40-12.00 PSK Tanı Takip ve Tedavisinde Güncelleme
Prof. Dr. Zeki Mesut Yalın KILIÇ
12.00-12.20 Otoimmun Hepatit ve Örtüşen Sendromlarda Güncelleme
Prof. Dr. Cumali EFE
12.20-12.30 Tartışma
12.30-14.00 Öğle Yemeği
Karaciğer Oturumu-1
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gupse ADALI, Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
14.00-14.20 HDV’tedavisinde Yeni ne var?
Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
14.20-14.40 NASH tanı-tedavisine güncel yaklaşım
Prof. Dr. Kadir DEMİR
14.40-14.50 Tartışma
14.50-15.10 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı; Prof. Dr. Kamil ÖZDİL
Konuşmacılar; Prof. Dr. Meral AKDOĞAN KAYHAN, Çiğdem YILMAZ
Karaciğer Oturumu-2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meral Akdoğan KAYHAN, Prof. Dr. Onur YAPRAK
15.10-15.30 HCC’de yeni sınıflama ve tedavi yaklaşımı
Doç. Dr. Fatih GÜZELBULUT
15.30-15.50 Sirotik Hastada Portal/Splenik trombozunu Nasıl Yönetelim?
Prof. Dr. Murat AKYILDIZ
15.50-16.10 Kolanjiokarsinomlu Hastalarda Karaciğer Nakli
Prof. Dr. Murat DAYANGAÇ
16.10-16.30  Tartışma
16.30-16.50 Uydu Sempozyumu
16.50-17.00 Kahve molası
Subepitelyal Lezyonlar, Pankreatobiliyer Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK, Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
17.00-17.20 Gastrointestinal sistemin Subepitelyal Lezyonlarına yaklaşım-tanı-takip nasıl olmalı?
Doç. Dr. Gülseren SEVEN
17.20-17.40 Pankreasın fokal lezyonlarının ayırıcı tanısı, tedavi ve takibi
Prof. Dr. Aliye SOYLU
17.40-18.00 Pankreas premalign ve malign lezyonlarının cerrahi tedavisinde yeni ne var?
Doç. Dr. Tolga CANBAK
18.00-18.20 Tartışma
1 Ekim Cumartesi
SALON – 2
Oturum-1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet SÖKMEN, Prof. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
08.40-09.00 Dispepsiye güncel yaklaşım (Kimi Gastroenteroloğa
Gönderelim-Kimi Tarayalım? – Kimi tedavi edelim?)
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
09.00-09.20 IBS’de tanı ve güncel tedavi
Doç. Dr. Ahmet Tarık EMİNLER
09.20-09.40 Kabızlığa Yaklaşım, Kime Ne zaman manometri?
Doç. Dr. Zuhal ÇALIŞKAN
09.40-10.00 Kronik İshali olan hastaya yaklaşım
Doç. Dr. Roni ATALAY
10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Molası
Oturum-2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gupse ADALI, Doç. Dr. Yaşar SERTBAŞ, Doç. Dr. Serkan ÖCAL
10.30-10.50 KCFT bozukluğu olan hastanın ayırıcı tanısı
Prof. Dr. İbrahim HATEMİ
10.50-11.10  Karaciğerin kitlelerinin radyolojik tanısı
Doç. Dr. Fatma KULALI
11.10-11.30 Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastanın preoperatif
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN
11.30-11.45 Tartışma
11.45-12.05
Uydu Sempozyumu
Konu: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Tedavisinde Ustekinumab
Moderatör: Prof. Dr. Kamil ÖZDİL
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemin ÖZDERİN ÖZİN                                             
12.05-13.10 Öğle Yemeği
Oturum-3
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan SEZGİN, Prof. Dr. Savaş GÖKTÜRK
13.10-13.30 Akut Üst ve Alt Gis kanamaların Yönetimi (Medikal tedavide neler Değişti? -Endoskopik değerlendirme Nasıl- Ne zaman? / Tekrar Kanama riskinin saptanması)
Doç. Dr. Şehmuz ÖLMEZ
13.30-13.50 Kolon poliplerine yaklaşım /takip nasıl olmalı- Endoskopik Tedavi Ne Zaman?
Prof. Dr. Erdem AKBAL
13.50-14.10 Her yönüyle disfaji (Öyküden tanı ve tedaviye)
Prof. Dr. Fehmi ATEŞ
14.10-14.25 Tartışma
Oturum-4
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümit AKYÜZ, Doç. Dr. Arif Mansur COŞAR
14.25-14.45 Obezitenin Medikal Tedavisi
Prof. Dr. Mazhar Müslüm TUNA
14.45-15.05 Obezitenin Endoskopik Tedavi Yöntemleri
Prof. Dr. Kâmil ÖZDİL
15.05-15.25 Safra Taşı Hastalıklarına Yaklaşım
Doç. Dr. Alparslan TANOĞLU
15.25-15.40 Tartışma
15.40-15.55 Kahve molası

2 Ekim Pazar -SALON-1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kâmil ÖZDİL, Doç.Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK
08.40-09.00 Akılcı İlaç kullanımı
Doç.Dr. Süleyman SAYAR
09.00-09.30 SBÜ Gastroenteroloji Günleri Kongre değerlendirme toplantısı ve tartışma