SBÜ 6. GASTROENTEROLOJİ GÜNLERİ PROGRAM

30 Eylül 2022-Cuma

Canlı yayın; İleri Endoskopik Uygulamalar

(Canlı yayın Kongre oteli toplantı salonunda yayınlanacaktır)
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi Ünitesi
09.30-13.00 Sabah Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Fatih Tekin
  Endosonografi
Prof. Dr. Emrah Alper

ERCP
Prof. Dr. Erkan Parlak

ESD (Kolon)

Prof. Dr. Beytullah Yıldırım

ESD (Üst Gastrointestinal Sistem)

Prof. Dr. Mehmet İbiş
13:00-14:00 Öğle Arası
14.00-17.30 Öğleden Sonra Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Ümit Akyüz
  Endoskopik Sleeve Gastroplasti
Prof. Dr. Yaşar Çolak

ERCP
Prof.Dr. İrfan Koruk

Kolanjioskopi
Prof. Dr. Kâmil Özdil

POEM
Doç. Dr. Süleyman Günay
 
1 Ekim 2022 – Cumartesi
SALON A

08.30-08.40
6.SBÜ Gastroenteroloji Günleri açılış konuşması
Prof. Dr. Kâmil ÖZDİL
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
IBH Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şule POTUROĞLU, Prof. Dr. Özlen ATUĞ
08.40-09.00 Biyolojik tedavi altındaki hastalarda yanıtın değerlendirilmesi ve takibi (ne zaman/ nasıl?)
Prof. Dr. Mehmet ARHAN  
09.00-09.20 Anti- TNF yanıtsız ve cevap kaybı olan IBH’lı hastalarda yeni tedavi seçenekleri
Prof. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN
09.20-09.40 Malignite tanılı IBH hastasında tedavi yönetimi ve Tedavi ile ilişkili malignite riski
Prof. Dr. İlhami YÜKSEL
09.40-09.55 Tartışma
09.55-10.10 Kahve Molası
IBH’da Cerrahi ve Sonrası
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yusuf YAZGAN, Prof. Dr. Canan ALKIM
10.10-10.30 İnflamatuar Barsak Hastalığında Postoperatif Cerrahi komplikasyonlar ve yönetimi (Cerrah Gözü ile)
Prof. Dr. Birol BOSTANCI
10.30-10.50 İnflamatuar Barsak Hastalığının Postoperatif Yönetimi (Gastroenterolog Gözü ile)
Doç. Dr. Resul KAHRAMAN
10.50-11.00 Tartışma
11.00-11.30 Uydu Sempozyumu
Hepatit C’de Gücün Zaferi
Moderatör: Dr. Ahmet Tarık EMİNLER
Konuşmacı: Dr. Gupse ADALI
11.30-11:40 Kahve molası
Karaciğerin Kolestatik, Otoimmun Hastalıkları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas TUNCER, Prof. Dr. Emin ALTIPARMAK
11.40-12.00 PSK Tanı Takip ve Tedavisinde Güncelleme
Prof. Dr. Zeki Mesut Yalın KILIÇ
12.00-12.20 Otoimmun Hepatit ve Örtüşen Sendromlarda Güncelleme
Prof. Dr. Cumali EFE
12.20-12.30 Tartışma
12.30-14.00 Öğle Yemeği
Karaciğer Oturumu-1
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gupse ADALI, Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
14.00-14.20 HDV’tedavisinde Yeni ne var?
Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
14.20-14.40 NASH tanı-tedavisine güncel yaklaşım
Prof. Dr. Kadir DEMİR
14.40-14.50 Tartışma
14.50-15.10 Uydu Sempozyumu
Hepatit B Tedavisinde Güvenli Yolculuk

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Kamil ÖZDİL
Konuşmacılar; Prof. Dr. Meral AKDOĞAN KAYHAN, Çiğdem YILMAZ (Abdi İbrahim Özel Tedaviler Grup Direktörü)
Karaciğer Oturumu-2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meral Akdoğan KAYHAN, Prof. Dr. Onur YAPRAK
15.10-15.30 HCC’de yeni sınıflama ve tedavi yaklaşımı
Doç. Dr. Fatih GÜZELBULUT
15.30-15.50 Sirotik Hastada Portal/Splenik trombozunu Nasıl Yönetelim?
Prof. Dr. Murat AKYILDIZ
15.50-16.10 Kolanjiokarsinomlu Hastalarda Karaciğer Nakli
Prof. Dr. Murat DAYANGAÇ
16.10-16.30 Tartışma
16.30-17.00 Kahve molası
Subepitelyal Lezyonlar, Pankreatobiliyer Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN, Doç. Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK
17.00-17.20 Gastrointestinal sistemin Subepitelyal Lezyonlarına yaklaşım-tanı-takip nasıl olmalı?
Doç. Dr. Gülseren SEVEN
17.20-17.40 Pankreasın fokal lezyonlarının ayırıcı tanısı, tedavi ve takibi
Prof. Dr. Aliye SOYLU
17.40-18.00 Pankreas premalign ve malign lezyonlarının cerrahi tedavisinde yeni ne var?
Doç. Dr. Tolga CANBAK
18.00-18.20 Tartışma
1 Ekim Cumartesi
SALON B
Oturum-1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet SÖKMEN, Prof. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
08.40-09.00 Dispepsiye güncel yaklaşım (Kimi Gastroenteroloğa
Gönderelim-Kimi Tarayalım? – Kimi tedavi edelim?)
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
09.00-09.20 IBS’de tanı ve güncel tedavi
Doç. Dr. Ahmet Tarık EMİNLER
09.20-09.40 Kabızlığa Yaklaşım, Kime Ne zaman manometri?
Doç. Dr. Zuhal ÇALIŞKAN
09.40-10.00 Kronik İshali olan hastaya yaklaşım
Doç. Dr. Roni ATALAY
10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Molası
Oturum-2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gupse ADALI, Doç. Dr. Yaşar SERTBAŞ, Doç. Dr. Serkan ÖCAL
10.30-10.50 KCFT bozukluğu olan hastanın ayırıcı tanısı
Prof. Dr. İbrahim HATEMİ
10.50-11.10 Karaciğerin kitlelerinin radyolojik tanısı
Doç. Dr. Fatma KULALI
11.10-11.30 Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastanın preoperatif
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN
11.30-11.40 Tartışma
11.40-12.25
Uydu Sempozyumu
Konu: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Tedavisinde Ustekinumab
Moderatör: Prof. Dr. Kamil ÖZDİL
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemin ÖZDERİN ÖZİN
12.25-13.10 Öğle Yemeği
Oturum-3
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan SEZGİN, Prof. Dr. Savaş GÖKTÜRK
13.10-13.30 Akut Üst ve Alt Gis kanamaların Yönetimi (Medikal /Endoskopik tedavide neler Değişti? -Endoskopik değerlendirme Ne zaman?)
Doç.Dr. Şehmus ÖLMEZ
13.30-13.50 Kolon poliplerine yaklaşım /takip nasıl olmalı- Endoskopik Tedavi Ne Zaman?
Prof. Dr. Erdem AKBAL
13.50-14.10 Her yönüyle disfaji (Öyküden tanı ve tedaviye)
Prof. Dr. Fehmi ATEŞ
14.10-14.25 Tartışma
Oturum-4
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümit AKYÜZ, Doç. Dr. Arif Mansur COŞAR
14.25-14.45 Obezitenin Medikal Tedavisi
Prof. Dr. Mazhar Müslüm TUNA
14.45-15.05 Obezitenin Endoskopik Tedavi Yöntemleri
Prof. Dr. Kâmil ÖZDİL
15.05-15.25 Safra Taşı Hastalıklarına Yaklaşım
Doç. Dr. Alparslan TANOĞLU
15.25-15.40 Tartışma
15.40-15.55 Kahve molası
  Sunum süresi 5 Dakika, Soru Cevap 3 Dakika olarak planlanmıştır.
16:00-16:08 SS-001 Karaciğer Nakli Sonrası Metabolik Hastalık İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığı (Mafld) Prevelansı Ve Etki Eden Faktörler / Nermin Mutlu Bilgiç
16:08-16:16 SS-002 Hepatit B’Li Hastalarda, Karaciğer Nakli Sonrası Agresif Ig Tedavisi Ne Kadar Gerekli ? / Barış Demir
16:16-16:24 SS-003 Karaciğer Sirozu Tanısı Konulan Hastalarımızda Etiyolojik Nedenlerin Dağılımı Ve Diyabet Oranları. Tek Merkez Deneyimi / Berat Ebik
16:24-16:32 SS-004 Primer Biliyer Kolanjit Tanılı Hastalarda Hepatosellüler Kanser Dışı Malignitelerin Prevalansı: Tek Merkez Deneyimi / Derya Arı
16:32-16:40 SS-005 Primer Biliyer Kolanjitli Hastaların Eşlik Eden Otoimmün Hastalıklar Açısından İncelenmesi / Hasan Eruzun
16:40-16:48 SS-006 Primer Biliyer Kolanjitte Albumin-Bilirubin Skoru (Albi) İle Transplantsız Sağkalım Prediksiyonu / Hüseyin Aykut
16:48-16:56 SS-007 Kolon Kanserinde Müsinöz Komponentin Prognostik Önemi / Mustafa Taner Bostancı
16:56-17:04 SS-008 Geriatrik Hastalarda Kolonoskopi Endikasyonlarının Ve Sonuçlarının İrdelenmesi / Oğuz Kağan Bakkaloğlu
17:04-17:12 SS-009 Obezitenin Tek Port İle Gerçekleştirilen Robotik Kolesistektomi Ameliyatlarının Sonuçları Üzerine Etkisi / Ayhan Erdemir
17:12-17:20 SS-010 İntraperitoneal Kemoterapi Sırasında Oksaliplatinin %5 Dextroz İle Kullanımının Sonuçları / Berrin Aksakal
17:20-17:28 SS-011 Yaşlı Hastalarda Karaciğer Nakli Ve Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi / Gültekin Hoş
17:30-17:38 SS-012 Tipik Ve Atipik Çölyak Hastalığı Olan Yetişkinlerde Endoskopik, Serolojik Ve Histolojik Bulguların Karşılaştırılması / Mevlüt Kıyak
17:38-17:46 SS-013 Geriatrik Hastalarda Kolon Lezyonlarının Dağılımı / Oktay Bulur
17:46-17:54 SS-014 İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Azatioprin İdame Tedavisi Alan Hastaların Takip Verileri / İlyas Tenlik
17:54-18:02 SS-015 İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Gerçek Yaşam Verileri İle Prognoz Ve İlaç Direncinin Değerlendirilmesi / Orhan Coşkun
18:02-18:10 SS-016 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanılı Çocukların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi / Sevinç Garip
18:10-18:18 SS-017 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpünün Peristomal Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi / Güldan Kahveci
18:18-18:26 SS-018 Gastrik Nöroendokrin Tümörlerin İncelenmesi:Tek Merkez Deneyimi / Mehmet Onder Ekmen
18:26-18:34 SS-019 Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasıyla Yatırılan 65 Yaş Üstü Hastalarda Etiyoloji Ve Skorlama Sistemlerinin Prognoz İle İlişkisinin İncelenmesi / Süheyla Ayça Gülenay Gümüş
18:34-18:42 SS-020 Covid Pozitif Pcr Sonucu Saptanan Hastaların Kanlarında Amilaz Ve Lipaz Düzeylerinin Değerlendirilmesi / Burhan Kalın
18:42-18:50 SS-021 İzole Primer Skerozan Kolanjit Hastalarında Hastalık Aktivitesi Uyku Kalitesi Ve Yaşam Kalitesini Bozmaktadır / Fatih Saygılı
 
2 Ekim Pazar -SALON-1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kâmil ÖZDİL, Doç.Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK
08.40-09.00 Akılcı İlaç kullanımı
Doç.Dr. Süleyman SAYAR
09.00-09.30 SBÜ Gastroenteroloji Günleri Kongre değerlendirme toplantısı ve tartışma