25 Eylül 2021 Cumartesi

SAAT SALON-C
08:30-09:00

Açılış Konuşmaları

Hemş. Hediye TAŞPINAR
Ankara Şehir Hastanesi Hemşirelik Oturumu Düzenleme Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Meral Akdoğan KAYHAN
Ankara Şehir Hastanesi Düzenleme Komitesi Başkanı

Dr. Öğrt. Üyesi Aziz Ahmet SÜREL
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim

09:00-10:00 Oturum 1: RADYASYON VE ENDOSKOPİ
  Oturum Başkanları: Tacettin Güngör, Rahşan Kaplan Aydın, Okan Katrancı
09:00-09:20 EUS’ta Girişimsel İşlemler / Deniz Akıncı                                   
09:20-09:40 Endoskopi Ünitesinde  Radyasyon , Radyobiyoloji ve Radyasyondan Korunma Yöntemleri / Okan Katrancı                
09:40-10:00 ERCP  İşlemi, Malzemeleri ve İşlem Komplikasyonlarına  Yaklaşım / Mahmut Yüksel
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 Oturum 2: SKOPLAR-TIBBİ MALZEMELER – DEZENFEKTÖRLER
  Oturum Başkanları: Çiseli Altuntaş, Volkan Gökbulut, Mahmut Ataş
10:50-11:10 Skopları  Tanıyalım / Eyüp Kirman
11:10-11:30 Endoskopi Ünitesinde Kullanımakta Olan Tıbbi Sarf Malzemeler ve Malzeme Temininde Nelere Dikkat Edilmelidir.? / Mustafa Gelir
11:30-11:50 Endoskopi Ünitelerinde Kullanılan Dezenfeksiyon Makineleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Rahşan Kaplan Aydın          
11:50-12:10 Endoskopi Ünitesinde İşlemde ya da İşlem Sonrasında Endoskopu Koruma Yöntemleri  ? / Aslı Yavuz                                        
12:10-12:30 Endoskopi Ünitesinde Kulanılan Elektronik Cihazları Tanıyalım / Serap Ulusoy
12:30-13:30     Öğle Yemeği
13:30-16:00  Oturum 3: ENDOSKOPİK CERRAHİ – İLERİ ENDOSKOPİ
  Oturum Başkanları: Erkin Öztaş, Hediye Taşpınar, Ayşegül Erciyas
13:30-13:50 Enteroskopi ( Double Balon, Single Balon ve Alternatifler ) / Ömer Öztürk                                                            
13:50-14:10 GİS Kanamalarda Müdahale Yöntemleri   Ve Endoskopik İşlem Komplikasyonlarına yaklaşım / Tülay Karaaslan
14:10-14:30 ESD- POEM -EMR- STER / Tahsin Dalgıç
14:30-16:00 Oturum 4: PANDEMİ  -DEZENFEKSİYON -KALİTE
  Oturum Başkanları: İlyas Tenlik, Canan Türkan, Nuray Özkan
14:40-15:00  Endoskopi Ünitesinde  Sağlık Çalışanlarının  Pandemi ile Mücadele  Yöntemleri / Ayfer Akgün
15:00-15:20 Endoskopi Ünitesinde Dezenfeksiyon / Esin Çınar
15:20-15:40 Endoskopi Ünitesinde Kalite Standartları ve Verimlilik / Filiz Ateş
15:40-16:00                        Kahve Arası
16:00-17:30   Oturum 5: BİLMEMİZ GEREKENLER
  Oturum Başkanları: Mahmut Yüksel, Derya Arı, Cennet Güder
16:00-16:20 Kolonoskopide Bası Teknikleri / Güldehan İlan
16:20-16:40 Motilite Tetkikleri ve Biofeedback / Hatice Eylül Ağacan
16:40-17:00 Kolonoskopi Hazırlığı / Gülfigar Gülkaya
17:00-17:30 Tartışma / Kapanış