Poster Programı

PS-01 Spontan Ekimozlar ile Prezente Olan Mide Karsinomu Olgusu / Ceren Gümüşel
PS-02 Kriyoglobulinemik Vaskülit ile Prezente Olan Kronik Hepatit B Alevlenmesi: Olgu Sunumu / Sezgin Barutcu
PS-03 Mesalazin tedavisine bağlı Coombs pozitif otoimmün hemolitik anemi gelişen ülseratif kolit; Steroid tedavisine olumlu yanıt veren nadir pediatrik olgu sunumu / Sevinç Garip
PS-06 Dekompanse sirozu olan kronik hepatit C hastalarının tedavisinde kılavuz dışı tedaviler mümkün mü? / Murat Aliyazıcıoğlu
PS-07 Bilinen Hiçbir Şey, Bakım Her şey / Zuhal Çalışkan
PS-08 Polianjitisli granülomatozisin nadir bir bulgusu; pankreas tutulumu olan vaka sunumu / Ümit karaoğullarından
PS-09 Demir eksikliği anemisinin nadir nedeni – GAVE gastropatisi / Idris KURT
PS-11 Vücut Kitle İndeksinin Post ERCP Komplikasyonlarıyla Olan İlişkisi / Osman Bedir
PS-12 Kolanjit tanısıyla ERCP uygulanan hastalara ait klinik özellikler ve komplikasyonların değerlendirilmesi / Muhammed Kaya
PS-13 Nadir Bir Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeni Olarak Duodenum Yerleşimli Dieulafoy Lezyonu / Muhammed Kaya
PS-15 Nadir Görülen Bir Mide Anomalisi Çift Pilor; Konjenital Mi? Edinsel Mi? / Yavuz Çağir
PS-16 İlaç ilişkili komplike bir akut pankreatit olgusu ve yönetimi / Süleyman Sayar
PS-17 Klorpromazine Bağlı Kolestatik Karaciğer Hasarı: Olgu Sunumu / Berkay Dertsiz
PS-18 Çekumda Pseudopolip; inverte apendiks / Yasemin Gökden
PS-19 Beşi bir yerde: Aynı seansta EUS eşliğinde pankreas kitle lezyonu örneklemesi, karaciğer metastaz örneklemesi, çölyak ganglion nörolizi, koledokobulbostomi ve kapsız duodenal metal stent yerleştirilmesi / Salih Tokmak
PS-20 Pankreas kistine yönelik yapılan endoskopik ultrasonografide splenik arter anevrizması olgusu / Fırat Oyman
PS-21 Coronavirus Özofajit yapar mı?/ Mehmet Ali Kösekli